επικοινωνία

Η επικοινωνία είναι μέρος των δημοκρατικών ελευθεριών του ανθρώπου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου με οποιοδήποτε μέσω επιθυμείτε για να εκφράσετε απόψεις ή αντιρρήσεις.

Εναλλακτικά, μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας σε θέματα marketing, οργάνωσης, διοίκησης, παραγωγής content marketing και στοχευμένων κειμένων, συγγραφής, δημιουργίας διαφημιστικής καμπάνιας, οργάνωσης HR, business coaching, διδακτική κλπ. στα οποία ενδεχομένως μπορώ να σας φανώ χρήσιμος.

Γιάννης Σπυριδάκης - Yanni Spiridakis