Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

προώθηση πέμπτης ~ η κρήτη απαιτεί, επιτέλους, την κάλυψη του αναπτυξιακού της ελλείμματος, γιατί το δικαιούται…

κείμενα προβληματισμού, από τα πιο εκλεκτά ιστολόγια της Ελλάδας

από: cretalive

Του Δημ.Κων.Σαρρή

Διαχρονικά   οι  ,κατά καιρούς αναπτυξιακοί σχεδιασμοί της Κρήτης, από τους αρμόδιους φορείς,  είχαν ως αιχμή, την Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας, την Ενίσχυση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών, την Ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων και την ενίσχυση της απασχόλησης, τη Διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την Ολοκληρωμένη Αγροτική και Αστική Ανάπτυξη και τηνΕνίσχυση της εξωστρέφειας και των υπερτοπικών συνεργασιών.

Για τη Δομή και το περιεχόμενο των  αναπτυξιακών αυτών  σχεδιασμών είχαν τεθεί οι  παρακάτω προτεραιότητες:

 1ον Η ολοκλήρωση και αναβάθμιση των οδικών δικτύων(βόρειος άξονας κλπ), των λιμανιών, των αεροδρομίων(λιμάνι του Νότου ,αεροδρόμιο Καστελλίου,  κλπ) και των υποδομών περιβάλλοντος παραμένει μία κρίσιμη προτεραιότητα. Οι ανάγκες είναι ακόμη πολλές καθώς τόσο τα παλιά έργα εμφανίζουν εκκρεμότητες, όσο και νέα έργα είναι πλέον επιβεβλημένα.

 2ον Η ενίσχυση της έρευνας και η προώθηση της καινοτομίας( αξιοποίηση του ΙΤΕ Κρήτης) είναι επίσης απαραίτητη, πλην όμως αυτό που δεν καταφέραμε στα προηγούμενα χρόνια, αν και πάρα πολλά είπαμε γι’ αυτό, ήταν να συνδέσουμε τη έρευνα με την παραγωγή. Την παραγωγή όμως των πολύ μικρών και των μικρών επιχειρήσεων που δεσπόζουν στην Κρήτη. Θέλουμε λοιπόν επιτέλους οργανωτικές και τεχνολογικές καινοτομίες στις μικρές επιχειρήσεις αφού αυτές άλλωστε είναι η παραγωγική βάση.

 3ον Στα θέματα της Ενέργειας δεν χωρούν πλέον αστοχίες ή καθυστερήσεις. Η ενεργειακή επάρκεια στο νησί  μας 365 μέρες το χρόνο είναι απαραίτητη    με την εισαγωγή του φυσικού αερίου στην Κρήτη(Κορακιά) ,  το υποβρύχιο καλώδιο διασύνδεσης μας με την ηπειρωτική Ελλάδα   , την αξιοποίηση και εκμετάλλευση  του υποθαλάσσιου πλούτου σε υδρογονάνθρακες νότια του νησιού μας κλπ.

 4ον Ο τουρισμός, που μας αρέσει να αποκαλούμε και «βαριά βιομηχανία» έχει ανάγκη Ειδικές Τουριστικές Υποδομές που θα διαφοροποιήσουν το τουριστικό μας προϊόν, Προσφορά υπηρεσιών ποιότητας και σύνδεση με τον πολιτισμό και τη γεωργοκτηνοτροφία καθώς επίσης ενίσχυση και δημιουργία υποδομών και γεγονότων υπερτοπικής εμβέλειας.

 5ον Η αγροτική παραγωγή ήταν και θα εξακολουθήσει να είναι σημαντική για την Κρήτη. Σήμερα όμως με τις πιέσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και την αναμόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, κεντρικός στόχος μας πρέπει να είναι η διαμόρφωση συνθηκών ταχείας ανάπτυξης μιας ποιοτικά προσανατολισμένης, υψηλής προστιθέμενης αξίας, ισχυρής φήμης και αναγνωρισιμότητας γεωργοκτηνοτροφίας, που θα παράγει ικανοποιητικά εισοδήματα και θα έχει υψηλές αντοχές στις πιέσεις του εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, ενώ θα συνεισφέρει ικανοποιητικά στην ενίσχυσης της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας.

 6ον Η προστασία και η ανάδειξη του πολιτισμικού αποθέματος είναι διαρκής στόχος, όπως επίσης και η προώθηση επιτέλους της Κρητικής Διατροφής που παραμένει «ένας θησαυρός στο μπαούλο».  

 7ο Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς αιχμής για την περιφέρεια, των υπηρεσιών και της πρωτογενούς παραγωγής, φυσικά μας αφορά, όπως και η δημιουργία (ίσων) ευκαιριών πρόσβασης στην απασχόληση.

 8ον Τέλος, η Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης, η απλούστευση των διαδικασιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη είναι όντως χρέος και ευθύνη μας. Ο βασικός κορμός των απαραίτητων παρεμβάσεων αφορά:

 ü  Κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες

ü  Υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη (υποδομές νοσοκομείων και δομών κοινωνικής φροντίδας , ειδικών μονάδων, κέντρων υγείας και ανοικτής φροντίδας, εξειδικευμένο εξοπλισμό κ.λ.π.)

ü  Πολιτισμός (ενίσχυση βασικών πολιτιστικών υποδομών, προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς)

ü  Έργα προσπελασιμότητας και περιβάλλοντος τοπικής κλίμακας

ü  Πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης

ü  Πολιτικές ενίσχυσης ορεινών και μειονεκτικών περιοχώνΜε βάση αυτό τον κορμό των απαραίτητων   παρεμβάσεων περιμένουμε  υπομονετικά και με αξιοπρέπεια  να δούμε  επί τέλους ποιες θα είναι  οι ενέργειες   της πολιτείας ,  για την κάλυψη του διαχρονικού αναπτυξιακού ελλείμματος της Κρήτης.

Πως θα εξειδικευτεί περαιτέρω επί παραδείγματι ο τομέας των κοινωνικών υποδομών και της υγείας, ποιες θα είναι οι προτεραιότητες στα έργα προσπελασιμότητας και περιβάλλοντος τοπικής κλίμακας, σε ποιες πόλεις θα έχουμε προσέγγιση ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, ποια θα είναι η σχέση και η συνέργεια των πολιτικών ενίσχυσης ορεινών και μειονεκτικών περιοχών  με  άλλες  αντίστοιχες δράσεις .

 Επιθυμητό είναι να δούμε επιτέλους περισσότερους πόρους να κατευθύνονται στην περιφέρεια και την κάλυψη των αναγκών

 στον τομέα των υποδομών και των  πολύ μεγάλης εμβέλειας έργων (υψηλού κόστους) με την  χρηματοδότηση τους  από τα Τομεακά Προγράμματα ή με την μέθοδο της παραχώρησης ,υπό όρους…

Η Κρήτη με αξιοπρέπεια  δεν επαιτεί την κάλυψη του διαχρονικού αναπτυξιακού της ελλείμματος  , την  απαιτεί γιατί την δικαιούται…


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προβληματίστηκες; σχολίασε το